Menu

Nie płacę za prąd

porady dotyczące sektora energetycznego

Miliardy na elektrownie

energetyk25

100_miliardw_na_energetyk

Zdaniem szefa resortu energii Krzysztofa Tchórzewskiego na inwestycje w sektor energii niezbędne będą środki w kwocie 30 miliardów złotych. Jednak z szacunków ekspertów wynika, że kwota ta może przekroczyć nawet 100 miliardów złotych – pisze Se.pl.

Instytut WiseEuropa, niezależny think-tank specjalizujący się w ekonomii oraz w polityce europejskiej i zagranicznej przygotował raport pt. „Zapaść – czy fuzja z energetyką uratuje polskie górnictwo?”. Autorzy opracowania wskazują, że w przypadku gdy program restrukturyzacji nie powiedzie się to koszty utrzymania nierentownych kopalń będą przerzucone na obywateli w postaci wyższych opłat za prąd. Koszty te mają wynieść w skali roku nawet 360 zł na gospodarstwo domowe.

Portal przypomina o raporcie „Ukryty rachunek za węgiel”, który został opublikowany dwa lata temu. W nim można było przeczytać, że w przyszłości pośrednią formą dotowania sektora będą umorzenia składek i podatków. Wsparcie dla energetyki w formie dotacji węgla wynosiło od 5 do 45 zł za 1 MWh. Autorzy tego raportu wskazują, że w ciągu najbliższych 20 lat górnictwo węgla kamiennego w Polsce straci ekonomiczną racje bytu.  

© Nie płacę za prąd
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci