Menu

Nie płacę za prąd

porady dotyczące sektora energetycznego

Ceny prądu niższe o aż 60%?

energetyk25

ceny_prdu_nisze

Od razu podkreślę, że nasze rachunki za prąd niekoniecznie pójdą aż o 60% w dół. Tytuł bowiem dotyczy wyników raportu, które przygotowała IRENA, czyli Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej. Według autorów raportu prąd pochodzący z elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych stanieje o właśnie niecałe 60%, a konkretnie o 59%.

Wpływ na taki spadek mają niższe ceny paneli fotowoltaicznych. Od 2009 roku do dziś panele fotowoltaiczne są tańsze aż o 80%. Niższe ceny notuje się także w przypadku turbin wiatrowych. Spadek cen jest tu jednak sporo mniejszy i wynosi 30-40%. Oba spadki są oczywiście związane z postępem technologicznym, jaki możemy zaobserwować w branży zielonej energii. Jeśli taki stan rzeczy nadal będzie się utrzymywać to można się spodziewać dalszych spadków cen prądu wytworzonego z źródeł odnawialnych. O 59% do 2025 roku ma staniej prąd pochodzący z farm słonecznych. 26-35% stanieje natomiast energia wyprodukowana odpowiednio w elektrowniach wiatrowych ulokowanych na lądzie i w farmach wiatrowych na morzu.

Ciekaw jestem czy te prognozy IRENA się sprawdzą. Oczywiście jest na to spora szansa, bowiem energetyka odnawialna to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża. Być może rzeczywistość okaże się jeszcze lepsza niż prognozy.

© Nie płacę za prąd
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci